angle-left Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Gratis utlån av lydbøker og punktskriftbøker til alle med en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese vanlige bøker (syn, dysleksi osv.). Du melder deg inn direkte hos NLB - ta gjerne kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp til å komme i gang, eller ønsker mer informasjon.

Поиск