Låneregler

Låneregler for Lindesnesbibliotekene

  1. Alle har rett til å bruke Lindesnesbibliotekene
  2. Lånekort
  1. Lånetid
  • Normal lånetid er 28 dager for bøker, 14 dager for filmer og 7 dager for tidsskrifter. Enkelte bøker kan ha kortere lånetid.
  • Lån kan fornyes ved å kontakte biblioteket eller logge inn her på hjemmesiden vår
  1. Purregebyr eller erstatningskrav
  • Det som finnes på biblioteket tilhører alle, og vi ber derfor lånere levere tilbake innenfor lånefristen og i den stand de selv ønsker å finne det.
  • Vi har ikke purregebyr eller erstatningskrav ved våre bibliotek, men låneretten kan begrenses ved mange utestående lån over tid. Du må gi beskjed hvis noe har blitt borte eller ødelagt.
  • Bøker og annet materiale som er lånt inn fra andre bibliotek må erstattes hvis det blir borte eller går i stykker
  1. Lånere må gi beskjed til biblioteket om endring av adresse, telefonnummer eller e-post.

Søk

Språkvelger