angle-left Låneregler

Låneregler

Låneregler for Lindesnesbibliotekene

  1. Alle har rett til å bruke Lindesnesbibliotekene
  2. Lånekort
  1. Lånetid
  • Normal lånetid er 28 dager for bøker og 7 dager for filmer og tidsskrifter. Enkelte bøker kan ha kortere lånetid
  • Lån kan fornyes ved å kontakte biblioteket eller logge inn på hjemmesiden vår
  1. Purregebyr eller erstatningskrav
  • Vi har ikke purregebyr eller erstatningskrav ved våre bibliotek, men låneretten kan begrenses ved mange utestående lån over tid. Det som finnes på biblioteket tilhører alle, og vi ber lånere levere tilbake innenfor lånefristen og i den stand de selv ønsker å finne det.
  • Bøker og annet materiale som er lånt inn fra andre bibliotek må erstattes hvis det blir borte eller går i stykker
  1. Adresseforandring eller tap av lånekort må meldes til biblioteket

 

OBS! Egne regler gjelder for materiale lånt inn fra andre bibliotek!

Søgning