angle-left Ordnett.no

Ordnett.no

Ordnett.no er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker på 11 språk. Du kan også bruke ordnett til å løse kryssord! Du må være tilkoblet bibliotekets trådløse nett eller bruke en av publikumsmaskinene i biblioteket for å få tilgang til tjenesten.

Search