Advokatvakt

Advokatvakt

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp til kommunens innbyggere i biblioteket ca. én gang i måneden.

Dette er et tilbud hvor det gis inntil 20 minutter gratis juridisk rådgivning. Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal. Målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

 

Kontakt Mandal bibliotek for å reservere tid.

 

De aktuelle datoene finner du i vår arrangementskalender.

Søk

Språkvelger