angle-left Leser søker bok

Leser søker bok

Leser søker bok har som mål at det skal finnes gode bøker for alle type lesere. De jobber for at lesere med dysleksi, generelle lesevansker, konsentrasjonsvansker, kognitive utfordringer, synshemminger, hørselshemming eller lesere som holder på å lære seg norsk, skal finne en god bok.

Søk