Lovdata pro

Lovdata pro

Få tilgang til et bredt utvalg av rettskilder og juridiske kilder på biblioteket.

Gratisversjonen lovdata.no kan brukes på alle norske IP-adresser, og inneholder Norges lover, sentrale og lokale forskrifter, og kunngjøringer i Norsk lovtidend.

I Lovdatas pro-versjon finner du, i tillegg til alt gratisversjonen inneholder, blant annet historiske lover, stortingsvedtak, rettsavgjørelser, publikasjoner, rundskriv og uttalelser, stortingsdokumenter, litteratur, nemnder og utvalg, traktater, samt EU-, FN-, NFF-, og EØS-dokumenter. Se hele listen her

Lovdata pro er tilgjengelig på Lindesnesbibliotekene.
Du må bruke en av publikumsmaskinene i biblioteket eller være tilkoblet vårt trådløse nett for å få tilgang til tjenesten.

Lenke til Lovdata Pro

 

Ønsker du å se hvilke rettigheter og plikter du har? Hva skal til for at du kan kreve at naboen skal kutte ned det høyet treet som skygger for sola på eiendommen din?
Lurer du på hva politikerne tenkte og mente da en lov ble utarbeidet? Eller vil du bare bli litt bedre kjent med regelverket? Velkommen innom biblioteket!

 

Søk

Språkvelger